PRIVACY & COOKIES

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 27 februari 2021.

VÄNNER Producties, gevestigd in Ridderkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze Privacyverklaring. VÄNNER Producties neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou, als betrokkene, op een veilige manier verwerken en gebruiken.

In onze Privacyverklaring & Cookiebeleid staat duidelijk beschreven welke gegevens verwerkt worden en met welk doel dit gedaan wordt. Daarnaast kun je hier lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen over jouw privacy kun je contact opnemen met info@vannerproducties.nl.

WAT ZOEK JE?

Verwerking van persoonsgegevens

VÄNNER Producties verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vannerproducties.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van verwerking persoonsgegevens

VÄNNER Producties verwerkt jouw persoonsgegevens voor een aantal doeleinden. Allereerst voor marketingdoeleinden, zoals het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Daarnaast om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Tot slot analyseert VÄNNER Producties jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Termijn bewaring persoonsgegevens

VÄNNER Producties bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij videoproducties en andere vormen van een samenwerking bewaart VÄNNER Producties de beelden, projecten, informatie en alle overige data voor onbepaalde tijd. Deze data wordt zowel lokaal op offline schijven opgeslagen als in een versleutelde online omgeving op servers van Google LLC.

Delen van persoonsgegevens met derden

VÄNNER Producties verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend alleen aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken

VÄNNER Producties gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. VÄNNER Producties gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies van derden geplaatst, zoals Google Analytics. Deze cookies zorgen ervoor dat wij de activiteiten op onze website kunnen analyseren, om hiermee tot verbeteringen te komen.

Inzien, aanpassen en verwijderen van persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VÄNNER Producties en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vannerproducties.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. VÄNNER Producties zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging persoonsgegevens

VÄNNER Producties neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vannerproducties.nl
Chat met ons!
Hi 👋🏼
Wat leuk dat je onze website bezoekt! Hoe kunnen wij je van dienst zijn?